/ ELAIA, Carpeta ppal. / ELAIA, Conferència trastorns alimentaris