/ ELAIA, Carpeta ppal. / CARNAVAL 2010 / AGENDA - NOTÍCIES / Concert del XVII Cicle Catalunya Coral